Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Petite Kingdom:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.11.2019, muokattu 11.9.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Petite Kingdom Tmi
044 2463604
info@petitekingdom.fi
www.petitekingdom.fi
Metsontie 6 M 85, 04320 Tuusula

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Petite Kingdom Tmi
044 2463604
info@petitekingdom.fi

2. Rekisteröidyt
Kun olet yhteydessä meihin sähköpostin, ajanvarauskalenterin, Google Analyticsin, Facebookin tai Instagramin kautta, tietojasi tallennetaan asiakasrekisteriin.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen luovutus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hoitaa ja hallinnoida asiakassuhteita yksilöllisesti sekä kohdentaa sopivia palveluita asiakkaille. Trimmaustiedot sekä omistajan nimi sekä puhelinnumero säilytetään ainoastaan yrittäjän tiedossa eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

4. Henkilötietojen käsittelijä
Ainoastaan Petite Kindom Tmi:n yrittäjä käsittelee henkilötietoja.

5. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Petite Kingdom ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.